Bazy B2B

Posiadamy własną, biznesową bazę Efekt. Można ją wykorzystać do każdej formy komunikacji tj. do Call Center, wysyłki SMS, Direct Mail (wysyłki adresowe), mailing. Unikalnymi informacjami są m.in. firmy nowopowstałe, dokładna data rejestracji firmy, osoby kontaktowe, informacja o zamożności mikrolokalizacji siedziby firmy.


Bazy B2C

Dysponujemy 34 bazami osób indywidualnych, w których znajduje się 53 mln rekordów (przed deduplikacją) i 500 mln informacji. W ponad 4 mln rekordów są informacje o dochodzie netto na gospodarstwo domowe i na mieszkańca.